LLENGUATGE

Aquest espai està obert per a tothom que li pugui ser d'utilitat les fitxes utilitzades a les meves classes de percepció auditiva. Hi ha fitxes genèriques i fitxes creades expressament per les inquietuds musicals que em demanen els meus alumnes.