1r LLENGUATGE PROFESSIONAL ENERGIA

TEORIA

ELS INTERVALS
ESCALES PENTATÒNIQUES
FA MAJOR
RE MENOR

CANÇONS 

PARTITURA & FITXA
HAPPY
BILLIE JEAN
HALLELUJAH
PERFECT

EXÀMENS

MODEL EXAMEN GENER